CENNIK KURSÓW I HARMONOGRAM PŁATNOŚCI SZKOŁY JĘZYKOWEJ MUNDOCHAT

TYGODNIOWY WAKACYJNY KURS INTENSYWNY ZAJĘCIA PON-PT:

Zajęcia 1 lub 2 raz w tygodniu:

Informacje dodatkowe

  • Zajęcia odbywają się w terminie od października 2019 do końca czerwca 2020r.
  • Uczestnik w momencie zapisania się na kurs, zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki rezerwacyjnej w
    wysokości 100 PLN. ( Zaliczka będzie odliczona od ceny kursu).
  • W przypadku nie wpłacenia zaliczki, szkoła nie gwarantuje rezerwacji miejsca w wybranej przez słuchacza grupie.
  • Po pierwszym spotkaniu słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu oraz zwrotu całości wniesionej zaliczki lub raty za kurs. Warunkiem otrzymania zwrotu pełnej wpłaty jest zgłoszenie rezygnacji w dniu pierwszych zajęć.

  • Opłatę należy uiścić po pierwszych zajęciach w danym semestrze, a przed kolejnymi zajęciami.
  • W przypadku płatności comiesięcznej opłaty należy dokonać przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
r

Opłaty

Opłaty należy dokonywać przelewem na podane konto bankowe: 97 1140 2004 0000 3902 7927 7666

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz okres za który dokonywana jest opłata:

Np. Maria Kowalska październik 2019

Nasz model nauczania kładzie nacisk na funkcjonalność języka. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie osiągnęli poziom skutecznej komunikacji w mowie i piśmie, w tym swobodę przekazu i rozumienia wypowiedzi.

Język Hiszpański

Język Niemiecki

Język Francuski

Język Angielski