ZAJĘCIA ON-LINE

 

 

PROWADZIMY ZAJĘCIA ON-LINE Z:

JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

# Kursy dla uczniów szkół podstawowych przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

# Kursy dla licealistów przygotowujące do matury

# Kursy dla młodzieży i dorosłych

# Indywidualne lekcje ON-LINE

 

JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO:

 # Kursy dla uczniów szkół podstawowych

# Kursy dla młodzieży i dorosłych

# Indywidualne lekcje ON-LINE

 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

# Kursy dla uczniów szkół podstawowych

# Kursy dla młodzieży i dorosłych

# Indywidualne lekcje ON-LINE

 

kontakt@mundochat.pl
+ 48 579 047 927

Nasz model nauczania kładzie nacisk na funkcjonalność języka. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie osiągnęli poziom skutecznej komunikacji w mowie i piśmie, w tym swobodę przekazu i rozumienia wypowiedzi.

Język Hiszpański

Język Niemiecki

Język Francuski

Język Angielski