O NAS | Jak nauczamy?

Nasz model nauczania kładzie nacisk na funkcjonalność języka. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie osiągnęli poziom skutecznej komunikacji w mowie i piśmie, w tym swobodę przekazu i rozumienia wypowiedzi.

Podczas zajęć on-line uczestnicy łączą się z lektorem i wykonują różnego typu zadania językowe pod jego nadzorem. Duży nacisk kładziemy na ćwiczenie komunikacyjne, rozwijające umiejętność swobodnego porozumiewania się w danym języku.

W trakcie tego typu lekcji nie zabraknie również zadań dotyczących rozumienia ze słuchu oraz ćwiczeń materiału gramatycznego.

Dodatkowo każdy naszych kursantów ma dostęp do dodatkowych materiałów, pozwalających ćwiczyć i poszerzać zdobywane informacje.

Po zakończeniu zajęć grupowych uczeń ma również możliwość z korzystania z bezpłatnych 15 minutowych konsultacji indywidualnych, w przypadku trudności z opanowaniem omawianego materiału.

Podstawowymi technikami

stosowanymi podczas naszych zajęć

są różnorodne ćwiczenia konwersacyjne:

Zbliżające ucznia do prawdziwej sytuacji z życia codziennego

Wykorzystujące autentyczne materiały

Wspomagane technikami multimedialnymi oraz technologią komputerową i informacyjną

Z wykorzystaniem gier i zabaw językowych

Osadzone w realiach kulturowych danego kraju

MUNDOCHAT – Nasze główne założenia to:

1. Małe grupy

Oferujemy zajęcia w małych grupach 4-8 osób, byś czuł się swobodnie i z łatwością mógł rozwijać swoje umiejętności językowe.

2. Nauka nie musi być nudna

Nauka języka nie musi być trudna i nudna. Na naszych zajęciach prócz podręczników, korzystamy także z pomocy multimedialnych oraz gier i zabaw językowych.

3. Komunikacja to podstawa

Stawiamy na komunikację! Pamiętaj uczysz się po to, byś mógł porozumiewać się z obcokrajowcami.

4. Powtarzanie omówionego już materiału

Na każdej lekcji dowiesz się czegoś nowego, ale też będziemy wracać do tego, co już potrafisz, byś nie zapomniał czego nauczyłeś się tydzień, dwa lub miesiąc temu ….

5. Monitorowanie postępów

Po każdym miesiącu nauki napiszesz krótki test, dzięki któremu dowiesz się ile już umiesz.

6. Zajęcia ON-LINE

Nie musisz tracić czasu na dojazdy, ponieważ prowadzimy zajęcia ON-LINE z wykorzystaniem technik audiowizualnych.

7. Dodatkowe autorskie materiały z zajęć

By zdobyć nowe umiejętności bardzo ważne jest utrwalanie nabytej wiedzy. Do każdych zajęć otrzymasz dodatkowe materiały, byś mógł sprawdzić co już wiesz, a nad czym musisz jeszcze popracować. A jeśli jesteś nieobecny pomogą Ci one nadrobić zaległości.

Nasz model nauczania kładzie nacisk na funkcjonalność języka. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie osiągnęli poziom skutecznej komunikacji w mowie i piśmie, w tym swobodę przekazu i rozumienia wypowiedzi.

Język Hiszpański

Język Niemiecki

Język Francuski

Język Angielski